Logo Aktulator®

Pensjonskalkulator ny offentlig tjenestepensjon

Her kan du sammenlikne hvordan pensjonen ville blitt dersom gammel AFP og tjenestepensjonsordning var blitt viderført og hvordan den vil bli med den nye påslagsmodellen. Resultatene vises i prosent av sluttlønn. Prøveperioden for kalkulatoren er nå utløpt, og linken viser derfor bare en PDF-utskrift. Ta kontakt med Pål Lillevold eller daglig leder Martin Lerudjordet hvis du ønsker å vite mer om kalkulatoren.

pensjonskalkulator

Presentasjonene fra seminaret vi avholdt 7. mai er lagt ut her

Sammenlikning av premie i påslagsmodell og gammel ordning

Her kan du sammenlikne premien i påslagsmodellen og den gamle bruttoordningen i offentlig tjenestepensjon. Resultatene vises i prosent av lønn gjennom yrkeskarrieren. Lønnsprofil velges ved å klikke på punktene for startlønn, sluttlønn og lønn midt i karrieren i grafen "Lønn i G". Prøveperioden for kalkulatoren er nå utløpt, og linken viser derfor bare en PDF-utskrift. Ta kontakt med Pål Lillevold eller daglig leder Martin Lerudjordet hvis du ønsker å vite mer om kalkulatoren.

premiekalkulator

Presentasjonene fra seminaret vi avholdt 7. mai er lagt ut her

FMI kalkulator

Beregning av utfallsrom for ytelsens utviklling frem til uttaksalder for tradisjonell fripolise og fripolise med investeringsvalg (FMI). Ved pensjonering gjøres FMI om til en livrente og behandles likt som en tradisjonell fripolise. Den tradisjonelle fripolisen er garantert avkastning lik beregningsrente, men får til gjengjeld kun med seg 80 % av avkastningen som eventuelt overstiger beregningsrenten. Den tradisjonelle fripolisen forvaltes av forsikringsselskapet som regel med lav aksjeandel for å redusere risikoen for at avkastningsgarantien ikke skal kunne oppfylles av avkastningen, men må dekkes av tilleggsavsetninger eller egenkapital i forsikringsselskapet.

FMI kalkulator

Levert av Aktuarfirmaet Lillevold og Partners AS

www.aktuarene.no