FMI kalkulator

Input:
Mann Kvinne
Dato på konverteringstidspunkt:
Fødselsdato:
Pensjonens startalder (år):
Fripolise (årlig ytelse i kr):
Tilleggsavsetninger (kr):
Kursreguleringsfond (kr):
Administrasjonsreserve (kr):
Gjennomsnittlig beregningsrente (%):
Aksjeandel fripolise (%):
Aksjeandel FMI (%):
Årlige forvaltningskostnader FMI (%):
Antall simuleringer:
!
Resultat:
Forklaring

Beregning av utfallsrom for ytelsens utviklling frem til uttaksalder for tradisjonell fripolise og fripolise med investeringsvalg (FMI). Ved pensjonering gjøres FMI om til en livrente og behandles likt som en tradisjonell fripolise. Den tradisjonelle fripolisen er garantert avkastning lik beregningsrente, men får til gjengjeld kun med seg 80 % av avkastningen som eventuelt overstiger beregningsrenten. Den tradisjonelle fripolisen forvaltes av forsikringsselskapet som regel med lav aksjeandel for å redusere risikoen for at avkastningsgarantien ikke skal kunne oppfylles av avkastningen, men må dekkes av tilleggsavsetninger eller egenkapital i forsikringsselskapet. Grafene under viser en enkelt simulering.Forutsetninger

Parametre i modellen for avkastning er i henhold til Finans Norges sin Avtale om avkastningsprognoser med siste endringsdato 13.06.2018. Demografisk grunnlag er K2013 med marginer i overensstemmelse med Finanstilsynets minimumskrav.


Utviklet og vedlikeholdt av Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS